11 dự án các-bon thấp tham gia Chương trình thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam

Góp phần vào nỗ lực ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu tại Việt Nam, Chương trình Thúc đẩy Tài chính Khí hậu (CFA) Việt Nam vui mừng công bố mười một dự án đã được chọn tham gia vào Giai đoạn hai của Chương trình.

Các dự án này đến từ các lĩnh vực khác nhau như năng lượng sạch và chuyển dịch năng lượng, phương tiện giao thông điện, AFOLU (nông nghiệp, lâm nghiệp và các hình thức sử dụng đất khác), kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải.

Lĩnh vực mà các dự án này đang hoạt động đều là những lĩnh vực có khung chính sách và quy định đã được kiện toàn, giúp giảm thiểu rủi ro chậm trễ của dự án. Tiềm năng giảm nhẹ biến đổi khí hậu và giảm phát thải các-bon là một trong những tiêu chí xét duyệt quan trọng của chương trình, và rất nhiều dự án tham gia thể hiện rõ tác động này.

11 dự án các-bon thấp tham gia Chương trình thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam

Để nâng cao năng lực của dự án và cơ hội thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư Việt Nam và quốc tế, các dự án sẽ nhận được những hình thức hỗ trợ năng lực chung và riêng phù hợp từ chương trình CFA. Các chuyên gia của CFA sẽ làm việc với các dự án để đưa ra lời khuyên về các khía cạnh kỹ thuật, mô hình tài chính, các tài liệu sử dụng để kêu gọi đầu tư, cũng như cải thiện các vấn đề bình đẳng giới và hòa nhập xã hội (GESI).

Chương trình CFA là một trong những nỗ lực của Chính phủ Vương quốc Anh nhằm giúp Việt Nam thực hiện các cam kết của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị COP26 (Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26) ở Glasgow vào năm 2021, đồng thời hỗ trợ triển khai Chương trình Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng Việt Nam (V-JETP) được thỏa thuận vào tháng 12 năm 2022.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, Ông Iain Frew cho biết: “Đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, các dự án được chọn tham gia vào giai đoạn hai của Chương trình CFA Việt Nam thể hiện rõ những cách thức đổi mới và đột phá mà các doanh nghiệp Việt Nam đang thực hiện để bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta. Tôi đặc biệt vui mừng khi chứng kiến các dự án sau khi hoàn thành giai đoạn đầu tiên của chương trình đã nhận được các tín hiệu tích cực từ các nhà đầu tư. Và tôi tin chắc rằng các dự án mới tham gia vào giai đoạn hai của chương trình CFA sẽ nhận được những lợi ích và kết quả tích cực tương tự”.

Sau các buổi cố vấn và xây dựng năng lực, các dự án sẽ có cơ hội gặp gỡ các nhà đầu tư và tổ chức tài chính tại một hội thảo vào tháng 5 năm 2024. Hội thảo này sẽ cho phép các đơn vị phát triển dự án điều chỉnh và hoàn thiện cơ cấu tài chính của mình thông qua các cuộc thảo luận đi sâu vào từng dự án với các tổ chức tài chính quan tâm. Sự kiện này cũng sẽ tạo cơ hội cho các dự án tham gia tạo dựng mạng lưới quan hệ và cũng là dịp để các nhà hoạch định chính sách hiểu được những thách thức mà các bên liên quan khác phải đối mặt trong lĩnh vực tài chính khí hậu.

Bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch PwC Việt Nam chia sẻ: “Xin chúc mừng mười một dự án được lựa chọn vì những nỗ lực tuyệt vời mà họ đang thực hiện nhằm giúp đổi mới sáng tạo và giải quyết các thách thức về khí hậu! PwC Việt Nam rất vinh dự được tiếp tục vai trò là đối tác triển khai chương trình CFA Việt Nam—một chương trình phù hợp với các cam kết của chúng tôi liên quan đến Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG).

Bối cảnh hiện tại khi Việt Nam đang có các cam kết Phát thải ròng bằng không (Net Zero) và cải cách về pháp lý trong nhiều ngành cũng rất thuận lợi cho các dự án các-bon thấp. Chúng tôi rất vui mừng khi nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với các dự án các-bon thấp ở Việt Nam và mong muốn thấy nhiều hơn nữa các thỏa thuận hợp tác thành công giữa các dự án và các nhà đầu tư tiềm năng.”

11 dự án các-bon thấp tham gia Chương trình thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex