Theo đó, xe cơ giới gồm xe ô tô (kể cả ô tô sát xi, ô tô đầu kéo, ô tô điện); rơ moóc và sơ mi rơ moóc; xe máy chuyên dùng gồm xe máy chuyên dùng quân sự, xe máy thi công, xe máy xếp dỡ và các loại xe máy khác theo quy định.

Nội dung cải tạo xe cơ giới gồm:

– Thay đổi tính năng sử dụng của xe cơ giới: Xe con, xe vận tải cải tạo thành xe chuyên dùng hoặc xe chuyên dùng cải tạo thành xe chuyên dùng khác; xe chuyên dùng cải tạo thành xe vận tải, xe con; rơ moóc, sơ mi rơ moóc cải tạo thành rơ moóc chuyên dùng, sơ mi rơ moóc chuyên dùng hoặc rơ moóc chuyên dùng, sơ mi rơ moóc chuyên dùng cải tạo thành rơ moóc chuyên dùng khác, sơ mi rơ moóc chuyên dùng khác; lắp đặt trang bị kỹ thuật lên xe cơ giới sau cải tiến, hiện đại hoá.

– Thay đổi hệ thống, tổng thành nguyên thủy bằng hệ thống, tổng thành khác bảo đảm tính năng chiến – kỹ thuật của xe cơ giới.

Nội dung cải tạo xe máy chuyên dùng:

Thay đổi tính năng sử dụng của xe máy chuyên dùng: Cải tạo thay đổi tính năng của xe máy chuyên dùng từ loại này sang loại khác; lắp đặt trang bị kỹ thuật lên xe máy chuyên dùng sau cải tiến, hiện đại hóa.

Thay đổi hệ thống, tổng thành nguyên thủy bằng hệ thống, tổng thành khác bảo đảm tính năng chiến – kỹ thuật của xe máy chuyên dùng.

Khi cải tạo xe quân sự cần tuân thủ đúng các nguyên tắc sau:

– Không thay khung xe mà chỉ thay đổi chiều dài hoặc gia cố tăng cường khung xe nguyên thủy nhưng không thay đổi chiều dài cơ sở của xe nguyên thủy trừ rơ moóc và sơ mi rơ moóc.

– Mỗi xe cơ giới chỉ cải tạo, thay đổi động cơ và không quá 3 hệ thống, tổng thành trong 7 hệ thống, tổng thành của xe nguyên thủy, cụ thể: Hệ thống truyền lực (ly hợp, hộp số, trục các đăng, cầu chủ động); hệ thống chuyển động (bánh xe); hệ thống treo; hệ thống phanh; hệ thống lái; buồng lái, thùng hàng hoặc thùng tự đổ; hệ thống điện xe (đối với xe ô tô điện: Hệ thống lưu trữ Pin (BESS), hệ thống quản lý: chỉ báo trạng thái sạc, kiểm soát nhiệt độ pin, bộ chuyển đổi điện tử, động cơ và điều khiển; dây điện và đầu nối; hệ thống sạc bên ngoài nếu được trang bị; bộ phận kết nối đầu sạc trên xe).

– Mỗi xe máy chuyên dùng chỉ cải tạo, thay động cơ và không quá 4 hệ thống, tổng thành trong 8 hệ thống, tổng thành của xe nguyên thủy, cụ thể: Hệ thống truyền lực (ly hợp, hộp số, trục các đăng, cầu chủ động, truyền động thủy lực); hệ thống chuyển động (bánh xe, cầu bị động, mô tơ di chuyển); hệ thống treo; hệ thống phanh; hệ thống lái; hệ thống điện, điện thủy lực, điện tự động hóa; buồng lái, thân xe; thiết bị chuyên dùng.

– Phải bảo đảm phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật, Bộ Quốc phòng về chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, bí mật Nhà nước.

– Khối lượng toàn bộ của xe quân sự sau cải tạo phải bảo đảm các chỉ tiêu về độ ổn định, an toàn khi vận hành và quy định của Luật Giao thông đường bộ.

– Khổ giới hạn của xe quân sự sau cải tạo không vượt quá khổ giới hạn theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

– Xe quân sự sau cải tạo phải đăng ký theo quy định của pháp luật.

Văn Linh (TH)

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88