Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT Vũ Văn Đốc cho biết: Năm 2023, Thanh tra Sở đã xây dựng kế hoạch tiến hành 29 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 512 tổ chức, cá nhân, bằng 115,4% số cuộc so với năm 2022.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 109 tổ chức, cá nhân vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 1.031 triệu đồng. Các tổ chức, cá nhân có sai phạm, trong đó có 1.725kg chân gà không đảm bảo phải tiêu hủy; các loại thuốc thú y ngoài danh mục hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép sản xuất và kinh doanh theo quy định buộc phải thu hồi; các đơn vị tái chế các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, thuốc thú y không đảm bảo chất lượng buộc phải chuyển mục đích sử dụng; một số đơn vị có nhãn không đảm bảo theo quy định, buộc dán lại các nhãn sản phẩm. Đồng thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tồn tại sau thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính.

Năm 2023, Thanh tra Sở đã thực hiện 1 cuộc thanh tra về công tác phòng chống tham nhũng, qua thanh tra việc quản lý thu chi, sử dụng kinh phí, trách nhiệm của thủ trưởng về thực hiện pháp luật thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại Chi cục Kiểm Lâm: 100% cán bộ, công chức thực hiện ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc và các chế độ, định mức, tiêu chuẩn về sử dụng xe công, tài sản công, quản lý đất đai, trụ sở, phòng làm việc, hội họp…

Thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thu chi, quản lý và sử dụng tài sản của đơn vị.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ gửi Ban Nội chính Thành uỷ, Thanh tra thành phố theo quy định.

Trong kỳ kiểm tra chưa phát hiện cá nhân, tổ chức trong cơ quan quản lý Nhà nước có hành vi tham nhũng.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex