Nhân dịp Báo Thanh tra bước sang tuổi 33, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đã thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ghi nhận những nỗ lực của những người làm báo Báo Thanh tra qua các thời kỳ và nhấn mạnh: “Ở tuổi 33, Báo Thanh tra đang tràn trề sức sống với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên nhiều kinh nghiệm, tâm huyết với nghề sẽ đưa tờ báo của ngành Thanh tra phát triển lên một tầm cao mới, đúng định hướng, mục tiêu, là nơi gửi gắm niềm tin của yêu bạn đọc cả nước”.

Phó Tổng Thanh tra nêu rõ, kể từ ngày ra số báo đầu tiên đến nay, với vai trò là cơ quan ngôn luận của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra, Báo Thanh tra đã có sự phát triển về mọi mặt, bám sát tôn chỉ, mục đích và sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí cũng như lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Trên cả hai ấn phấm báo in và báo điện tử, Báo Thanh tra luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, là tờ báo phục vụ ngành Thanh tra và định hướng dư luận xã hội phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Các bài viết, ấn phẩm của Báo Thanh tra đã kịp thời tuyên truyền các hoạt động quan trọng của ngành Thanh tra và phản ánh chính xác, khách quan mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế – xã hội, các sự kiện diễn ra trong nước và quốc tế, được đông đảo tầng lớp tin tưởng đón đọc và theo dõi.

Những thành tựu này là kết quả của chặng đường 33 năm đoàn kết, sáng tạo không ngừng, nỗ lực, phấn đấu, bứt phá vươn lên của tập thể những người làm báo Báo Thanh tra qua các thời kỳ.

Theo Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường, luôn học tập, làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách làm báo của Người, tiếp bước các thế hệ cha anh, đội ngũ những người làm báo Báo Thanh tra hôm nay đã trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân.

Đối với nhiệm vụ phục vụ ngành Thanh tra, Báo Thanh tra đã bền bỉ, dũng cảm tổ chức các loạt bài điều tra về các vụ án tham nhũng, tiêu cực, phức tạp mang tính phát hiện cao, góp phần tổng kết thực tiễn, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, kiến nghị các giải pháp thiết thực trên các lĩnh vực, được dư luận xã hội và mọi tầng lớp đánh giá cao.

leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Ban Biên tập, lãnh đạo cấp phòng của Báo Thanh tra. Ảnh: PV 

Lưu ý toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo Thanh tra phải nhìn về phía trước, nhìn về tương lai của tờ báo để cùng nhận thức đầy đủ trách nhiệm, cùng đồng lòng tiến bước, Phó Tổng Thanh tra đề nghị tiếp tục thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tổng Thanh tra Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Hai là, với vai trò là tờ báo phục vụ ngành Thanh tra, Báo Thanh tra cần xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ để phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm công vụ của đội ngũ công chức, cán bộ, đảng viên ngành Thanh tra; dành được sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp với ngành Thanh tra và sự tin yêu của nhân dân đối với những người làm công tác thanh tra. 

Ba làlãnh đạo Báo Thanh tra phải thường xuyên giáo dục công tác chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức người làm báo, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho phóng viên, biên tập viên. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; kiên quyết phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hoạt động báo chí và trong đội ngũ những người làm báo, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiệu tiêu cực nhằm khẳng định vị trí và bản sắc riêng của một cơ quan báo chí ngành Thanh tra.

Bốn là, thời gian tới, cùng với sự chuyển động mạnh mẽ của kỷ nguyên xã hội số, kinh tế số, Chính phủ số, đòi hỏi các cơ quan báo chí nói chung và Báo Thanh tra nói riêng phải nhanh chóng bắt nhịp với xu thế mới. Báo Thanh tra cần bám sát vào các mục tiêu, yêu cầu của Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để xây dựng lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Năm là, với chức năng định hướng dư luận xã hội, Báo Thanh tra phải chú ý tuyên truyền đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và bám sát các yêu cầu của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; kịp thời phát hiện những hình thái tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đồng thời biểu dương những nhân tố dũng cảm, người tốt, việc tốt, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, tạo động lực truyền cảm hứng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex