Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Vui mừng đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác của ADB, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông cảm ơn sự quan tâm, hợp tác chặt chẽ của ADB trong việc hỗ trợ UBDT Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực thể chế cho thực hiện Đề án tổng thể Phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030” (Đề án phá triển KT-XH DTTS) trị giá 2 triệu USD không hoàn lại. Việc thực hiện Dự án này cho thấy hiệu quả của tăng cường năng lực về chính sách đối với phát triển KT-XH vùng DTTS thông qua cải thiện cơ chế điều phối hợp tác phát triển lĩnh vực này giữa cộng đồng tài trợ với các cơ quan Chính phủ Việt Nam.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông nhấn mạnh, phát triển vùng DTTS luôn là mục tiêu ưu tiên của Đảng, Chính phủ Việt Nam. Với sự hỗ trợ của cộng đồng tài trợ quốc tế, vùng DTTS đã đạt được những kết quả phát triển đáng khích lệ, nhưng do vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên vùng DTTS không thuận lợi, cơ sở hạ tầng hạn chế, chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu… vùng DTTS vẫn là vùng nghèo nhất của cả nước.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông tặng ấn phẩm Rực rỡ sắc màu 54 dân tộc Việt Nam cho ông Jiangfeng Zhang, Giám đốc Nhóm Đông, Đông Nam Á và Thái Bình Dương
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông tặng ấn phẩm Rực rỡ sắc màu 54 dân tộc Việt Nam cho ông Jiangfeng Zhang – Giám đốc Nhóm Đông, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Để giải quyết một cách cơ bản trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững vùng DTTS, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Chính phủ thông qua Đề án phá triển KT-XH DTTS, thì việc huy động mọi nguồn lực để thực hiện Đề án này là một nhiệm vụ quan trọng của UBDT, trong đó ADB là đối tác quan trọng trong ngắn hạn và trung hạn.

Ông Jiangfeng Zhang – Giám đốc Nhóm Đông, Đông Nam Á và Thái Bình Dương cảm ơn Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông đã dành thời gian tiếp đón và làm việc. Ông đã có những chia sẻ về phương thức hoạt động mới của ADB và các cam kết tiếp tục phát triển tổng hợp, toàn diện của ADB theo hướng tốt hơn, phù hợp với các thành viên phát triển.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác ADB,
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác ADB,

Trong phương thức hoạt động mới, ADB đang cố gắng đẩy mạnh đầu tư vào vốn tài nguyên thiên nhiên, trong đó có vùng DTTS, nơi con người có sự phụ thuộc lớn vào thiên nhiên, qua đó giúp giảm nhẹ sự tác động của biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh đó, ông Jiangfeng Zhang cũng có những chia sẻ về lĩnh vực hỗ trợ khẩn cấp, với mục tiêu hỗ trợ khẩn cấp về nông nghiệp, thiên nhiên, tiếp cận nhu cầu của chính phủ theo hướng đổi mới, sáng tạo trong một số lĩnh vực trọng tâm, như: chuỗi giá trị thực phẩm nông nghiệp; lĩnh vực chăn nuôi; hỗ trợ công nghệ số, đổi mới sáng tạo từ cơ quan trung ương, đối tượng dễ tổn thương trong công cuộc giảm nghèo; hỗ trợ huy động nguồn tài chính từ giảm thải cacbon; hỗ trợ nông nghiệp thông minh, thích ứng với biên đổi khí hậu… Mục tiêu là tăng cường nền tảng tri thức ở toàn khu vực Châu Á, mong muốn Việt Nam cũng sẽ trở thành một trong số quốc gia ưu tiên đó.

Cũng tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến Dự án nâng cao năng lực thể chế cho thực hiện Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030; các định hướng chính sách mục tiêu chiến lược của Việt Nam đối với phát triển vùng đồng bào DTTS cùng chung định hướng chiến lược hỗ trợ của ADB. Đây là cơ sở để ADB hỗ trợ UBDT giải quyết vấn đề đói nghèo, phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng DTTS. Hai bên cùng mong muốn tiếp tục có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ để triển khai có kết quả các nội dung trong năm 2024.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn ODA ở Hòa Bình: Quan tâm đầu tư những thôn, bản khó khăn nhất (Bài 1)

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88